MgO vindplader

I samarbejde med Bunch Bygningsfysik ApS og Byggeskadefonden er udarbejdet avanceret system for håndtering af de mange bygningsskader som primo 2015 er konstateret på byggerier hvor der er anvendt vindspærre plader af typen MgO-plader.

Skader og omfanget skal registrere på de byggerier som er opført efter 2010 og indeholder vindspærre af typen MgO plader. Funch rådgivende ingeniør har udarbejdet system til håndtering af denne store datamængde.

Dette problem er betegnet som dette årtis største og mest omfangsrige byggeskade. Lige nu pågår udredning og klarlæggelse af omfang og ansvar. De første syn og skønssager er i gang, som forventes at danne præcedens for alle kommende sager.

På Byggeskadefondens hjemmeside (BSF.dk) findes uddybende information, hvor interesserede kan følge sagen.