Total økonomi for LBF

Funch rådgivende ingeniør for Boligselskabernes Landsbyggefond (LBF) igang med nyt program til beregning af totaløkonomi.

Skal der bygges nyt eller skal det gamle rives ned – en kendt problemstilling som kan belyses med det nye program.

Programmet udføres som en web applikation og forventes udgivet i 2016.