Rådgivende Ingeniør

Byggeledelse, firmaets kerneområde, har basis i en solid erfaring med byggeledelse af store sager. Har bl.a. forestået byggeledelsen af SEB’s nye hovedsæde på Kalvebod Brygge og Nykredits nye hovedsæde – Krystallen – også på Kalvebod Brygge. Samlet set byggesager som runder 1 mia i entreprisesum.

Se også Referencer