Bygherrerådgivning

Firmaet har stor erfaring med bygherrerådgivning og due diligence mv. Navigerer i farvandet mellem de strategiske sammenhænge mellem teknik, økonomi og jura.

Bygherrerådgiver medvirker til at navigere gennem de indledende faser, hvor vision, målsætning og succeskriterier skal fastsættes. Det er i denne fase, der er mulighed for at skabe kreative og innovative løsninger, som sikrer, at bygherren får det bedst mulige projekt indenfor den økonomiske ramme, der er afsat.

Valg af  udbudsstrategi har betydning for de muligheder, der opstår i et projektforløb. Det er derfor vigtigt, at afstemme forventningerne omkring kvalitet, økonomi og tidsplan indledningsvist.

Vi tilknyttes som bygherrens uafhængige tillidsmand og rådgiver.
Sætter stor ære i at rådgiver og bistår i samarbejdet mellem bygherre og de tilknyttede tekniske rådgivere, entreprenører mv.