Byggeledelse

Det anbefales at inden byggeriet igangsættes, udpeges en byggeleder.

Byggeledelsen styrer byggeriets samlede tids- og kvalitetsmæssige samt økonomiske forløb tillige med dokumentationen heraf. Dokumentation og information er firmaets passion – der arbejdes i vid udstrækning med en IT strategi som optimere det fælles vidensniveau.

Byggelederen sikrer desuden koordineringen af fælles byggepladsmæssige aktiviteter.

Vi har stor passion for effektiv økonomi focus og claims management – erfaringsmæssigt er emner som ofte fylder meget.

Rapportering om byggeriets tidsmæssige og økonomiske forløb er optimeret og systematiseret således der kan iværksættes korrigerende handlinger i rette tid og herved overholde økonomiske rammer.

Vi tilrettelægger hele afleveringsforretningen og også følger op på 1 og 5 års eftersyn.